• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: offisiell åpning av Egersund vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: mai 16, 2018

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Vindkraftverket i Egersund vil bli offisielt åpnet 23. Mai kl 13.00. Det avholdes et åpent arrangement for alle interesserte som ønsker å delta i vindparken kl 17.00. I tillegg til Norsk Vind og det tyske eierselskapet Luxcara, vil vindmølleleverandøren Senvion og andre lokale leverandører være tilstede. Elever fra den lokale ungdomsskolen Husabø, som har en stor interesse i å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet på veien mot lavutslipssamfunnet, vil også delta og dele sitt engasjement.

Vindparken består av 33 vindmøller med en total kapasitet på 111 MW og en fornybar energiproduksjon på 390 Gwh/år, tilsvarende det årlige elektrisitetsbehovet for ca 20.000 norske husholdninger.

Vindparken bidrar til å trygge arbeidsplasser, lokale leveranser og skatteintekter til vertskommunen. Prosjektet har bidratt til å styrke arbeidsplasser for lokale entreprenører og leverandører. Vindparken selger den produserte fornybare energien til Google. Det har bidratt til å sikre skatteintektene i flere tiår fremover til vertskommunen Egersund.