• Nyheter

FishGlobe: offisiell åpning av postsmoltanlegget

  • Sektor: Hav
  • Dato: august 19, 2019

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

19 August ble det avholdt åpning av FishGLOBE sitt postsmoltannlegg. 150 personer fra inn- og utland deltok på begivenheten. I tradisjon tro ble FishGLOBE V5 anlegget døpt med champagneflaske som knuses mot «skroget» av Nina Grieg i Lysefjorden. Gründer Arne Berge og daglig leder Tor Hellestøl observerte fra Rygerprinsessen.

FishGLOBE V5 er et lukket postsmoltanlegg. Anlegget har en diameter på 22 meter og er 19 meter høy. Totalt rommer anlegget 3500 kubikkmeter og kan huse 250 tonn fisk. Postsmoltgloben skal driftes av Grieg Seafood Rogaland.

ICON Systems og deres underleverandører utfører automatiseringsarbeidet på FishGlobe V5, og skal gjennomføre siste del av installasjonsarbeidet før postsmoltanlegget er i full produksjon. Postsmoltanlegget V5 fungerer i praksis som prototype for et fullskala matfiskanlegg som kalles FishGLOBE V6. Matfiskanlegget skal realiseres gjennom to utviklingstillatelser fra fiskeridirektoratet.