• Fremhevet
  • Personer

Valinor: ansetter ny investeringsdirektør for energi

  • Dato: januar 1, 2022

  • Selskap: Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger.

Jarle Veshovde startet 1. januar som ansvarlig for Valinor sitt satsingsområde innen energi. Jeg gleder meg voldsomt til å komme i gang og få muligheten til å jobbe med spennende oppstartsselskaper og gründere innenfor en bransje i rask utvikling, forteller Jarle Veshovde, investeringsdirektør for energi i Valinor.

Jarle har over 20 -års erfaring fra olje og energi bransjen som spenner fra ledelse og forretningsutvikling til materialteknologi og strategiarbeid fra både større selskaper og små oppstartsselskaper. Veshovde har en master i petroleumsteknologi / sivilingeniørgrad fra NTNU/NTH i Trondheim fra år 2000.

Veshovde startet karrieren sin innenfor oljeservicebransjen, gikk videre med fokus på forretningsutvikling og ledelse for flere selskaper, og har de siste 6 årene ledet THREE60 Energy Norway (tidligere Ridge AS) sin oppbygging her i Norge samt internasjonal ekspansjon.

Det å hjelpe andre gründere som har gode og bærekraftige ideer og planer innenfor fornybar energi virker enormt spennende og var en mulighet jeg ikke kunne si nei til, forteller Veshovde. Jeg ønsker å være en fasilitator for å benytte den enorme kompetansen fra oljebransjen som vi allerede har både i Stavanger og landet for øvrig, til å bistå gründere og oppstartsselskap med å realisere ideer og bli en del av den voksende bransjen innenfor fornybar energi, avslutter Veshovde. Valinor legger stor vekt på at alle våre investeringer skal være fremtidsrettet, bærekraftige og konkurransedyktige, forteller Pål Selboe Valseth, daglig leder i Valinor. Vi ser frem til å benytte oss av kompetansen og erfaringene til Jarle i vårt arbeid fremover, avslutter Valseth.