• Fremhevet
  • Nyheter

Valinor: selger seg ut av ViewPoint Seafood

  • Sektor: Hav
  • Dato: juli 7, 2023

  • Selskap: Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger.

Valinor, som etablerte ViewPoint Seafood sammen med medgründerne Kåre Olav Krogenes og Kjartan Gilje i 2018, har besluttet å selge sin andel i selskapet til Vega Sjøfarm. Dette fører til at Nova Sea blir den dominerende eieren av ViewPoint Seafood, med en betydelig eierandel på 47% i Vega Sjøfarm, i tillegg til eksisterende aksjer i ViewPoint Seafood.

ViewPoint Seafood, som eier tre innovative havbruksselskaper, har vært en del av Valinors aquakultur-portefølje. Disse selskapene har introdusert innovative teknologier i oppdrettsindustrien, inkludert ViewPoint Seafarm som utvikler offshore opprettsanlegg ved gjenbruk av boreplattformer, ViewPoint Spidercage med fokus på oppdrettsanlegg med bølgekompensering, og SubC3D som utvikler autonome systemer for undervannsoperasjoner. «Etter å ha utviklet selskapene gjennom konseptfasen til byggestart av demonstrasjonsanlegg, føler vi at det er riktig tidspunkt for Valinor å trekke seg tilbake,» sier Petter Aanonsen, investeringsdirektør i Valinor.

«Videre utvikling innen offshore oppdrett representerer en betydelig risiko og krever omfattende kapital. Vi mener at Valinor kan bidra mer effektivt ved å fokusere på andre områder innen havbruksnæringen,» forteller Aanonsen. «Vi takker medgründerne for samarbeidet og ønsker selskapene lykke til i deres videre faser», avslutter Aanonsen.