• Fremhevet
  • Nyheter

ViewPoint Spidercage: vellykket bassengtestet av offshore oppdrettsmerd

  • Sektor: Hav
  • Dato: oktober 6, 2018

Spidercage-konseptet er en oppdrettsmerd som skal kunne operere off-shore, bestående av en ytterbarriere og innerbarriere. Ytterbarrieren blir hiv kompensert, går 12 meter ned fra vannflaten, og fungerer som bølgebryter samtidig som den også beskytter mot lus. Innerbarrieren blir også hiv kompensert for å ivareta den indre noten slik at den får mindre mekanisk påkjenning i krevende sjø.

Oppdrettsanlegget åpner for fjernoperasjon fra landsentral. Det danner et grunnlag til å drifte flere anlegg samtidig for en effektiv produksjon, samt økt fiskevelferd. Nova Sea og ViewPoint søkte om fire utviklingstillatelser for konseptet «Spidercage» i 2017.

Bassengtesten ble utført i oktober av MARIN (Maritime Research Institute Netherlands), og verifiserte operasjonell drift av konseptet med Hs 11 (signifikant bølgehøyde). Det betyr at teknologien muliggjør fiskeoppdrett i nye havområder med krevende sjø. Representanter fra Nova Sea, Aibel, Moss Maritime, Aqua Knowledge, Icon Systems var også med på testingen.