• Fremhevet
  • Nyheter

Viewpoint Spidercage: får tilsagn om utviklingstillatelser

  • Sektor: Hav
  • Dato: juli 12, 2019

Etter en helhetsvurdering har Fiskeridirektoratet konkludert at prosjektet til Viewpoint Spidercage innebærer betydelig innovasjon og gir tilsagn om fire utviklingstillatelser.

Tilsagnet er en omgjøring av tidligere avslag som ble påklaget av Nova Sea i november 2018. Fiskeridirektotatet mente på det tidspunktet at det ikke var sannsynliggjort at Viewpoint Spidercage-conseptet kunne realiseres, og av den grunn ikke kunne oppfylle vilkåret om betydelig innovasjon.

Ytterligere dokumentasjon etter avslaget har redegjort at konseptet i sin helhet kan realiseres og at prosjektet kan gjennomføres slik at ny og forbedret produksjonsteknologi som fôringssystem og fisketransport kan utvikles.