• Fremhevet
  • Nyheter

ViewPoint Spidercage: konseptet detaljprosjekteres

  • Sektor: Hav
  • Dato: august 26, 2020

Moss Maritime har fått oppdrag om å finne de beste tekniskeløsningene for Spidercage-konseptet.

I tillegg skal selskapet undersøke hvorvidt alternative materialer som kompositt kan benyttes til fordel for stål i konstruksjonen. Kompositt er et lettere materiale og kan ha strukturelle fordeler, men det finnes ikke så mange store konstruksjoner i kompositt, så det er kanskje den største usikkerheten, forteller Jan Korsnes, nestsjef for flytende enheter i Moss Maritime.

Laksemerden er designet for å ligge i utsatte områder offshore og tåle 16 meters bølger. Anlegget blir utformet med en ytre bølgebryter med en diameter på 106 meter og høyde på 35 meter. Den yttre bølgebryteren har dypgang på ni meter, som gjør at bølgene som beveger merden kan fungere som en potensiell energikilde. Det vil si at vi potensielt kan høste energi fra de relative bevegelsene mellom fiskemerden og den beskyttende konstruksjonen rundt. Fornybar energiproduksjon er ikke en del av tildelingskriteriene, men vi ønsker å se om det er kommersielt mulig, avslutter Korsnes.