Blue Wind utvikler et innovativt konsept for flytende havmøller over 12MW som er økonomisk rimelig å bygge, installere og vedlikeholde gjennom hele prosjektløpet.  

Blue Wind har utviklet en nyskapende hev- og senk-funksjonalitet ved å pumpe vann eller luft inn i tårnet. Tårnet festes til en støttestruktur med et unikt design, som er optimalisert for neste generasjons turbiner over 12MW. Produksjonen av støttestrukturen kan benytte eksisterende produksjonslinjer og bruker oppsiktsvekkende lite mengde stål, som resulterer i betydelig redusert CAPEX. Sammenstilling kan utføres på lokasjon ved å flyte ut og senke støttestruktur og tårn i tilfeller hvor infrastruktur som dypvannskai ikke er tilgjengelig. Mindre maritime fartøy kan utføre sammenstilling, drift og vedlikehold, samt større reparasjonsarbeid. Mindre maritime fartøy har lavere døgnrate, større arbeidsvindu og raskere responstid som minimerer nedetid og resulterer i betydelig redusert OPEX. Det er viktig å påpeke at turbinleverandør må utføre et redesign av sine tradisjonelle turbiner for å flytte alle komponenter som er plassert i tårnet til toppen av nacellen.

Blue Wind utvikler teknologi som kan gjøre flytende havvind lønnsomt i fremtiden. Dette gjør Blue Wind til en katalysator for fornybar energiproduksjon og bidrar til den massive skalaen som er nødvendig for å oppnå en bærekraftig fremtid. 

– Valinor