Earth Wind & Power (EWP) leverer en ESG-løsning for å drive datasentre med overskuddsenergi fra gass, vind og sol for å imøtekomme det økende behovet for datakraft, uten negativ innvirkning på eksisterende nett.

EWP tilbyr nøkkelferdige, skalerbare og modulære datasenter-enheter ved lokale kraftproduksjonsanlegg over hele verden. Overskuddsenergien som produseres på stedet blir utnyttet til datasentertjenester når kraften ikke kan nyttes til øvrige kommersielle formål, eller når etterspørsel og energipriser er lave. Lokale datasentre kan installeres i ekstremt varme klima uten at det går ut over datatjenestene. I tillegg kan implementeringen gi økonomiske insentiver for å igangsette nye fornybare energiprosjekter som ellers ikke ville vært økonomisk lønnsomme. EWP samarbeider med flere energiselskaper for å forbedre sine respektive ESG-fotavtrykk ved å finne løsninger for deres overskuddsenergi. EWP er stiftet av pionerer fra vind-, sol- og internasjonal O&G-industri.

Overskuddsenergi fra gass, vind og sol kan lagres i batterier og termiske tanker for senere bruk etter behov. I tillegg kan overskuddsenergi også brukes til å drive datasentre som kan tilby forskjellige typer tjenester. Med denne nye praksisen skaper EWP en bærekraftig bro mellom overskuddsenergi fra energibransjen og det økende globale behovet for bærekraftig elektrisitet og ESG-standarder i datasenterindustrien. 

– Valinor