Elleve har et bredt tjenestetilbud og jobber med kundene gjennom hele utviklingsløpet fra forretningsutvikling, omstilling, prosjektfinansiering, til design- og kommunikasjonstjenester. Elleve er innovasjonsrådgivere som gir investorer, gründere og virksomheter mer kraft til å skape lønnsomme og mer bærekraftige strategier, produkter og tjenester.

Virksomheter må tilpasse seg et samfunn som stadig skifter og det krever tempo og gjennomføringskraft. Tjenester og produkter skal gi resultater og skape verdier, men veien fra idé til marked med rett finansiering og optimal vekst kan være krevende. Styrken til Elleve ligger i kompetansen og erfaringene i laget, og ambisjonen om å skape resultater sammen med kundene.​ Elleve sine tjenester deles inn i tre fagområder: innovasjonsrådgivning, designtjenester og kommunikasjonstjenester.  Ved å jobbe tverrfaglig kan vi forme ambisiøse prosjekter med sin brede kompetanse og solide nettverk. Elleve kan bistå med å sikre lån og tilskudd fra offentlige institusjoner til innovasjons- og endringsprosjekter. Selskapet identifiserer også prosjektpartnere og følger opp prosjektregnskap, samt tar seg av nødvendig rapportering. Kunden betaler ingenting før finansieringen er mottatt, slik er de sikret best mulig likviditet til gjennomføring. Engasjerte, erfarne og uredde designere bidrar til å gi kundene god innsikt og et relevant beslutningsgrunnlag. Det resulterer i designløsninger som gir distinksjon, styrker merkevaren og gir konkurransefortrinn. Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel som må forankres i bedriftens overordnede strategi, enten du trenger finansiering, styrke omdømmet, skape større synlighet eller håndtere en krise. Elleve utarbeider målrettet kommunikasjon basert på et gjennomtenkt planverk og tydelige budskap. Vi gir praktiske råd, skriver og publiserer med mål om at selskapets budskap skaper forståelse og engasjement.

Elleve bistår nyskapende selskaper i å løfte frem morgendagens løsninger. En strukturert foredling av innovative og konkurransedyktige løsninger, som skaper tillitt og troverdighet er essensielt for å sikre finansiering og en bærekraftig forretningsmodell. Elleve er verdiskapende og kostnadsbesparende for tidligfase- og etablerte bedrifter som kan bidra til å oppnå en bærekraftig fremtid.

– Valinor