Heaten utvikler og produserer megawatt-skala industrielle varmepumper med svært høye temperaturer, som kan gjenvinne varme som tradisjonelt går tapt i prosesser til ulike industrielle kunder.

Å erstatte fossile brensler er en enorm utfordring for eksisterende industrielle lave temperaturoppvarmingsprosesser (opptil 150 ° C), som eksempelvis innen papir, mat og drikke, kjemikalier og plast, tekstiler, billakkering og støpe-prosesser. Heaten har allerede en 8-årig FoU-historie som dekker varme-til-kraft (organiske Ranking-sykluser, ORC-er) og kraft-til-varme-maskiner, som har resultert i den ledende industrielle “Veldig” Høytemperatur Varmepumpe (VHTHP) teknologiplattformen. Selskapet har med suksess levert prosesstemperaturer opp til 165 ° C, men for å dekke det store markedsbehovet for industri-varme i temperaturområdet 100-200 ˚C, vil Heaten ved hjelp av den nåværende, velprøvde teknologiplattformen, levere industrielle varmepumper i megawatt-størrelse. Heaten har som mål å installere de første varmepumpene til allerede identifiserte kunder innen utgangen av 2022, samt fremtidige veikart om å utvikle 200-400˚C varmepumper.

I dag representerer industrien en tredel av det totale energiforbruket. 74% av det industrielle energiforbruket brukes til termisk energi, hvorav 90% er basert på fossilt brensel. Varmepumper vil spille en viktig rolle i å produsere varmeenergi til industrien. Heaten utvikler løsninger for å avkarbonisere industrien med hjelp av gjenbruk av spill-varme som i dag ikke blir brukt. 

– Valinor