Heaten utvikler og bygger industrielle varmepumper med svært høye temperaturer (VHTHP-teknologi) i megawatt-skala, som kan gjenvinne varme som tradisjonelt går tapt i prosesser til ulike industrikunder.

Heaten er eierne bak den ledende VHTHP-teknologien, kjent som HeatBooster. Teknologien utnytter industriell spillvarme, øker energieffektiviteten og muliggjør betydelig avkarbonisering ved å erstatte fossilt drevne varmeforsyninger med elektrisk kraft for industrisektorer som mat, plast, tremasse og papir, bryggerier og tørkeprosesser.

I samarbeid med verdens største uavhengige selskap for motorutvikling AVL, har Heaten utviklet og designet en Megawatt-størrelse varmepumpe ved hjelp av den nåværende og velprøvde stempel-teknologiplattformen. Den svært fleksible og effektive stempelbaserte kompressoren og dens familie av 4–16-sylindrede varmepumper utnytter eksisterende Heavy Duty-forbrenningsmotorinfrastruktur for høyvolumproduksjon til lave kostnader.

HeatBooster har effektivt levert damp eller varmt vann ved prosesstemperaturer opp til 200 °C. Heaten muliggjør elektrifisering av varmeforsyninger til industrisektorer, ettersom den viktigste markedsetterspørselen globalt ligger i temperaturområdet 80-200 ˚C.

I dag står industrien for en tredjedel av det totale energiforbruket. 74 % av det industrielle energiforbruket brukes til termisk energi, hvorav 90 % er basert på fossilt brensel. Varmepumper vil spille en viktig rolle i å produsere varmeenergi til industrielle prosesser. Heatens produkter har et stort potensiale for å redusere utslipp av klimagasser og kan bli en viktig komponent i dekarboniseringen av verdens industri.

– Valinor