Heimdall Power bidrar til bedre utnytelse av kraftlinjene og derved en raskere, billigere og sikrere omstilling til et fornybart kraftsystem. Ved bruk av avansert sensorteknologi, algoritmer og maskinlæring synliggjør Heimdall Power at kraftlinjene i snitt har 33% mer kapasitet enn nettselskapene er klar over.

Heimdall Power sine intelligente sensorer, som kalles Neuroner, måler strøm, linejtemperatur, vibrasjoner, linjesig, værparameter, islast m.m. i sanntid. Løsningene overvåker videre en rekke forhold som gir risiko for utfall, linjefeil og strømbrudd. Økt innsikt fra Heimdall Power sine løsninger gir nettselskapene nye muligheter for å optimere utnyttelsen av kraftsystemets samlede ressurser – kostnadsbesparelsene er betydelige, forsyningssikkerheten øker og vi kan raskere knytte ny fornybar kraftproduksjon, ny grønn industri og elektrifisert fossilt energiforbruk til kraftnettet. Neuronene gir nettselskapene kunnskap i sanntid, og med denne innsikten så kan både kraftmarkedet, systemdriften, vedlikeholdsarbeidet og nettinvesteringene bli mer effektive.

Heimdall Power utvikler og produserer sine løsninger i Norge og har kunder og installasjoner i en rekke europeiske land.

Et fornybart, kostnadseffektivt og pålitelig strømnett er nødvendig for det grønne skiftet. Heimdall Power utvikler innovative løsninger for et kritisk viktig element i omstillingen til et fornybart kraftsystem og en bærekraftig fremtid. Heimdall Power har en skalerbar forretningsmodell for europeisk og global ekspansjon.

– Valinor