Heimdall Power tilbyr en rask overgang til fullt digitaliserte strømnett, som kan øke kapasiteten på nettet med 30%, forutsi linjefeil, minimere strømavbrudd og gjøre vedlikehold mer effektivt.

Heimdall Power sine kuler er intelligente sensorer som måler tilstanden på kraftlinjene gjennom strøm, temperatur, vibrasjon, linjesig eller snø og is på linjene. Data sendes i sanntid slik at selskaper eksempelvis kan iverksette vedlikeholdsarbeid før strømlinjen faller ned og gir strømbrudd. Kulene gir kraftselskapene kunnskap om nettkapasiteten i sanntid, som gjør at de også kan brukes som planleggingsverktøy for å sette i gang dyre kraftlinjeprosjekter når det er et reelt behov for å utvide nettkapasiteten. I tillegg kan kraftselskapene optimalisere energidistribusjonen, som igjen kan redusere det samlede behovet for å investere i nye kraftledninger. Selskapet utvikler og produserer kulene i Norge og har flere Europeiske installasjoner.

Et balansert og robust stømnett med redusert overskuddsenergi og økt pålitelighet er er nødvendig for å fasilitere til det grønne skiftet. Heimdall Power utvikler innovative løsninger som strømselskaper kan bruke i det enorme elektrifiseringsarbeidet vi står ovenfor. Heimdall Power har en skalerbar forretningsmodell for ytterligere europeisk og global ekspansjon.

– Valinor