Kyoto Group utvikler en innovativøkonomisk rimelig og modulær løsning for termisk energilagring, som bruker varmt nitratsalt til å generere damp eller kraft etter behov i industrielle prosesser. 

Industrien er neste sektor for avkarbonisering, og termisk energilagring gir de samme fordelene som elektrisk batterilagring til en lavere pris uten forringelse av kapasiteten. Kyoto Group utvikler en termisk energiløsning som muliggjør en forutsigbar tilførsel fra intermitterende energikilder som vind og solkraft. Systemet kalles HeatCube Thermal Battery og bruker en modulær conteinerbasert konfigurasjon med et eksternt sirkulasjonssystem for å transportere flytende salt ved svært høye temperaturer til industrielle prosesser. Systemet kan også tilkobles dampturbiner og igangsettes til å produsere elektrisitet og igangsettes for å jevne ut belastningstopper for å bedre økonomi og nettstabilitet. 

I dag representerer industrien en tredel av det totale energiforbruket. 74% av det industrielle energiforbruket brukes til termisk energi, hvorav 90% er basert på fossilt brensel. Kyoto Group utvikler løsninger for å avkarbonisere industrien med å endre virksomheters behov for kull- og fossilkraftverk. Kyoto Group har en skalerbar forretningsmodell for videre europeisk og global ekspansjon.  

– Valinor