Nanize utvikler funksjonelle og motstandsdyktige nano coatings med nanopartikler for å løse konkrete utfordringer i ulike industrielle bransjer.

Motstandsdyktighet, kostnadseffektivitet og oppskalering av produksjon er utfordringer for nano coatings. Nanize adresserer disse utfordringene direkte med forskning og utvikling av tilsetningsstoffer, nanopartikler, overflatebehandling og coating adhesjon. For å tilby kommersielle produktløsninger utvikler Nanize unike belegg og den mest effektive anveldelsesmetoden for å sikre bestemte egenskaper, som lav friksjon eller ripebestandighet. Ledelsen bak selskapet har lang og bred kompetanse fra finans og skalering av tidligfaseselskaper til internasjonal drift av større organisasjoner.

Nanize tilbyr nanoløsninger som forbedrer materialegenskaper, samtidig som det reduserer materialforbruket og vedlikeholdskostnadene. På denne måten er de et springbrett for morgendagens bærekraftige løsninger. 

– Valinor