Norcable produserer kabler og kraftlinjer med bærekraftig råstoff og ren vannkraft på Vestkysten av Norge. Selskapets standpunkt på resirkulering og bærekraft gjør at Norcable leverer kabler med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk.  

Norcable sin lokasjon på Karmøy, med grense til Nordsjøen, gir selskapet en unik posisjon innen elektrifisering av norsk sokkel, havbruk og havvind. Norcable benytter aluminium fra nærmeste nabo, Hydro Aluminium, til å produsere hovedbestand-delen i sine kabler for jord, sjø-anlegg og luftspenn. Kortreist, vannkraftbasert aluminium gir det laveste karbon-fotavtrykket det går an å få til innen kabelproduksjon. Dette vil gi Norcable et stort fortrinn i et voksende marked, som vil konkurrere med kabler fra kullkraft-basert produksjon. Når Energi-bransjen inkluderer innkjøp av kabler i klima-regnskapene, vil Norcable kunne bidra til mål om reduksjon av klimagasser. 

Bærekraftig produksjon av strømkabler er en viktig byggestein i det enorme elektrifiseringsarbeidet Norge står ovenfor. Lokal produksjon reduserer også usikkerhet med forsyningslinjer fra fjerne deler av verden. Norcable utvikler også innovative løsninger for distribusjon av elektrisitet i voksende markeder.  

– Valinor