Norsk Havvind er en uavhengig og teknologinøytral utvikler av offshore vindkraftprosjekter i Norge og utland. 

Det er forventet at flytende havvind blir det neste store gjennombruddet for fornybar energi. Offshore vindkraft øker i popularitet av flere grunner. De viktigste grunnene er potensiale for mye vindenergi, mindre akustikk og synsforstyrrelse. Offshore vindparker er imidlertid distribuert i utfordrende forhold som krever svært høye kostnader tilknyttet produksjon, installasjon og vedlikehold med nåværende teknologi. Av den grunn er Norsk Havvind en uavhengig utvikler av offshore vindkraftNorsk Havvind inngår samarbeid med industrielle partnere på prosjektbasis, og er teknologinøytral for å kunne velge de beste løsningene for hver lokasjon. 

Flytende havvind åpner for å høste en sterkere og jevnere vindenergi, men krever samtidig teknologiske fremskritt for å kunne bli lønnsom. Det gjør at en tilnærming hvor en utvikler havvindprosjekter som uavhengig og teknologinøytral er den beste løsningen for å øke fornybar energiproduksjon til havs.

– Valinor