Norsk Industriutvikling er et selskap som alene og eller i partnerskap med andre selskaper investerer, utvikler og tilrettelegger næringsområder for grønn industri.

Norsk Industriutvikling ble stiftet i 2021 og skal bidra til at eksisterende og nyetablert industri får et hurtigspor mot det grønne skiftet. Selskapet arbeider i dag blant annet med utviklingen av det som kan bli Norges største industripark i Orkland kommune på over 5000 mål. Industriparken vil ha unik tilgang på fornybar energi plassert mellom to store sentralnettlinjer, god infrastruktur og ikke minst rikelig tilgang på kompetansearbeidskraft fra Trondheimsregionen.

For å fasilitere nye grønne industriområder blir det essensielt å kombinere tilgang på ren kraft, en skånsom utbygging som ivaretar naturmangfold og en geografisk plassering som er attraktiv for arbeidskraft med høy kompetanse. Norsk Industriutvikling jobber for å identifisere, investere, utvikle og tilrettelegge beliggenheter som vil være blant de aller beste i Europa og særlig attraktiv for kraft- og arealkrevende virksomheter.

-Valinor.