Norwegian Lobster Farm utvikler teknologi for produksjon av porsjonshummer basert på sitt pionerarbeid innen feltet.

I perioden 2007-2011 var Norwegian Lobster Farm det første selskapet i verden til å produsere porsjonshummer fra klekking til restaurant, og hadde en årlig produksjon på 2 tonn hummer per år. Dette ble oppnådd ved bruk av en egenutviklet fôr som ga hummeren en overlegen kvalitet. Basert på dette arbeidet utvikler Norwegian Lobster Farm et konsept som bruker automatisering og kunstig intelligens for å muliggjøre storskala hummerproduksjon.

Norwegian Lobster Farm har identifisert og utforsket et nytt marked for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

Valinor