Watbots utvikler autonome roboter for daglig vask, inspeksjon og avansert analyse av oppdrettsnøter. Selskapet har ennå ikke gått ut med det faktiske konseptet og planlegger for avduking august 2021.

Groe på nøter er i dag en stor utfordring for bransjen. Tradisjonelle tiltak er kostbare, har negativ påvirkning for fiskevelferden og forurenser miljøet med kobber rundt oppdrettsanleggene. En autonom robot med daglig vask av nøter vil sikre en skånsom behandling som reduser slitasje og skader, samt forlenger notas levetid. Analyser av notens tilstand gir lavere utgifter til vedlikehold og fortløpende rapporter om mulig uønskede hendelser, og med dette redusere risiko for rømming. I tillegg vil en stillegående vaskeprosess ikke stresse mat- og rensefisk slik tradisjonelle vaskemetoder gjør i dag, som vil sikre bedre fiskevelferd. 

Watbots utvikler teknologier som sikrer fiskevelferd så vel som økonomiske og miljømessige hensyn for fremtidige krav til oppdrettsnæringen. Watbots er designet slik at laksenæringen kan implementere teknologien i eksisterende produksjon for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

– Valinor