Året representerte et historisk skifte da Valinor gikk fra å være et holdingselskap til et investeringsselskap innen fornybar energi og infrastruktur

Kapital fra landbasert vindkraft muliggjorde valinors første investering, ZAPTEC.

Bildene er fra ZAPTEC og andre selskaper i infrastruktur.