Norsk Vind Energi realiserer Høg-Jæren vindpark som generer kapital til Valinor

Antall vindmøller: 32
Effekt: 73,6 MW
Produksjon: Ca. 230 GWh, tilsvarer forbruket til 13000 husholdninger