Selskapet endrer navn til Valinor. Navneendringen understøtter selskapets identitet og er bygget på «sammen står vi sterkere»

Navnet Valinor kombinerer «Vali» som er inspirert av ordene «Value», «Validation» og «Valiancy» – verdi, verdsettelse og modighet, samt «nor» som viser et selskap som er stolt av og aktivt bruker sin norske opprinnelse i sin posisjonering.

Valinor er verdidrevet i alle operasjoner og investeringer med et langsiktig fokus på en bærekraftig verden. Valinor verdsetter andre bedrifter og ser potensial for vekst og synergier mellom selskaper og satsingsområder. Valinor skal vise hvilke muligheter som finnes i en verden i endring.

Logoen består av tre enkeltdeler formet som V. Disse representerer nøkkelordene «Value», «Validation» og Valiancy». Abstrakt skildres selskapets opprinnelse gjennom norske fjord og fjell. Tallet 3 ligger subtilt i logoen for å vise til selskapets tre satsingsområder energi, infrastruktur og havbruk. Logoens form skaper assosiasjoner til havbruk, vekst og samarbeid hvor ustabile elementer blir gjort stabile i fellesskap som står støtt på to ben — som skal vise vei mot en bærekraftig fremtid.

Se hele porteføljen