• Fremhevet
  • Nyheter

Cealtech: og Jærmuseet gir unge talenter et innblikk i arbeid med nanoteknologi

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: september 20, 2021

  • Selskap: CealTech er Norges ledende kompetansehus for grafén og jobber aktivt med kunderettet FoU, produksjon- og optimalisering av grafén i produktutvikling.

Jærmuseet arrangerer Talentsenter i realfag, som er et faglig og sosialt tilbud for elever med stort læringspotensial. Målgruppen er elever som presterer, eller har potensial til å prestere på høgt faglig nivå. 

I sør-fylket samles elever fra mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Elever med stort læringspotensial er like ulike som alle andre elever, men de har noen fellesnevnere, forklarer Jørn Hafver, realfagsformidler i Jærmuseet. Elevene som har en indre motivasjon for å lære bryr seg ikke alltid om karakterer, ønsker å vite hvorfor, lærer fort og kan kjede seg med mange like oppgaver. De liker komplekse oppgaver og trekker sosialt mot eldre elever og voksne for å finne noen som har det samme faglige forståelsen av emner, forteller Hafver.

Cealtech samarbeidet med Jærmuseet for å gi en av gruppene undervisning i nanoteknologi, samt organisere bedriftsbesøk til sin produksjonslinje for supermaterialet grafén. Det har vært givende å ha så mange skarpe hoder på besøk hos oss og vi håper flere av elevene vil vurdere nanoteknologi-studier, sier Jon Are Beukes, daglig leder i Cealtech. Elevene fikk høre om selskapets historie, samt omvisning på produksjonslinje, laboratorium og testfasiliteter. Det var imponerende å se hvor mange områder som kunne forbedres ved hjelp av det samme materialet, forteller Adeline Madsen, deltaker på Talentsenter i realfag.