• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: inngår fellesforetak med Grieg Seafood for flytende lukket havbruksteknologi

  • Sektor: Hav
  • Dato: februar 10, 2022

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE og Grieg Seafood skal realisere FishGLOBE-konseptet for flytende lukket produksjon av matfisk i stor skala. Dette skal gjennomføres i fellesforetaket Next Seafood, som skal overta de to tildelte utviklingskonsesjonene som ble tildelt FishGLOBE i 2020.

Grieg Seafood Rogaland og FishGLOBE samarbeider i dag om oppdrett av postmolt i to mindre flytende lukkede oppdrettsanlegg (glober), i Ryfylke. Det gjør at Grieg Seafood Rogalands laks kan være kortere tid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, som bland annet gir selskapet bedre kontroll på lus og sykdom. Nå inngår selskapene et partnerskap for å videreutvikle teknologien og tilpasse den til slakteklar matfisk. Til sammenligning er postmolt-globene på 3500 kubikkmeter mens matfisk-globen vil være nesten ti ganger så stor – hele 30 000 kubikkmeter.

Vi skal redusere avtrykket vårt, forbedre fiskevelferden og vokse bærekraftig, sier Nina Willumsen Grieg, regionsdirektør i Grieg Seafood Rogaland. Det jobber vi mye med, både gjennom å forbedre tradisjonell oppdrett og ved hjelp av ny teknologi. Gjennom samarbeidet i Next Seafood er målet å utvikle teknologi og kompetanse på lukkede anlegg i sjø. Det ser vi frem til, avslutter Willumsen Grieg.

Vi bidrar til bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom leveranser av lukkede oppdrettsanlegg for postmolt og nå framover også for matfisk, sier Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE. Sammen med Grieg Seafood Rogaland som har kompetanse og erfaring som komplementerer oss godt, skal vi ta nye steg i vår teknologiutvikling. Vi gleder oss til å realisere matfisk-globen gjennom samarbeidet i Next Seafood, avslutter Hellestøl.