• Fremhevet
  • Personer

Kyoto: ansetter ny daglig leder

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: april 15, 2021

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

24 mars i år ble Kyoto Group børsnotert på Euronext Growth. I dag 15 april tar Christopher Kjølner over roret til det nylig noterte selskapet. Jeg ser gleder meg veldig til å bli en del av Kyoto Group teamet, og bli med på reisen vi lager sammen, sier Kjølner, daglig leder i Kyoto.

Kjølner har tidligere vært involvert i å ta ScanWind Group fra å være et oppstartsselskap som produserte vindmøller til havs, til å bli kjøpt av General Electric og videre kommersiell suksess. Deretter var han en del av teamet som tok GE Renewable til å bli en verdensledende leverandør. Før han forlot jobben som kommersiell leder i Nord-Amerika og Canada, hadde selskapet solgt, produsert og installert vindmøller for 3 milliarder dollar. På flere måter er det en lignende reise som Kyoto-gruppen nå legger ut på.

I dag benyttes stadig flere fornybare energikilder samtidig som vi legger ned fossile kilder. Dette skaper perioder med forskjell mellom tilbud og etterspørsel i energimarkedet, der Kyoto Group sitt termobatteri Heatcube blir svært relevant. Kostnadene ved lagring av energi er i ferd med å reduseres nok til at det vil endre energimarkedet, forklarer Kjølner. Lagring av energi i form av varme eller elektrisitet, vil spille en stadig viktigere rolle i denne endringen. Markedspotensialet er stort og vil bare vokse, avslutter Kjølner.