• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Havvind: TotalEnergies and Iberdrola annonserer konsortienavnet Skjoldblad

  • Sektor: Energi
  • Dato: august 19, 2022

Annonseringen kommer som en oppfølging av de tre selskapenes kommunikasjon høsten 2021 om at de etablerte et konsortium med ambisjon om å bruke sin globale kompetanse og erfaring, samt sin lange erfaring i Norge til å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri.

Skjoldblads eiere kan samlet vise til en internasjonal portefølje av havvindprosjekter, under utvikling, utbygging eller ikraftsatt, på mer enn 80 GW, noe som posisjonerer konsortiet som en global leder innen havvind. I tillegg til en omfattende portefølje og bred internasjonal erfaring, har også skjoldblads eiere i over et halvt århundre vært sentrale aktører i utviklingen av norsk energiindustri, både landbasert og offshore.

Skjoldblad sin ambisjon er å bli en bidragsyter som gjør Norge i stand til å utvikle en sterk og konkurransedyktig havvindindustri i verdensklasse. TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind vil gjennom Skjoldblad tilføre betydelig industriell, samfunnsmessig og økonomisk verdi.

Skjoldblad tror på en langsiktig industriell tilnærming til den lovende havvindindustrien, med et lokalt fundament, der utviklere, leverandørkjede, myndigheter og andre sentrale interessenter samarbeider for å utvikle ny industri i Norge. Vi vil ha betydelig fokus på å styrke lokal industrikompetanse og utvikle norske leverandørkjeder og skape nye, lokale arbeidsplasser, forteller Peder Sortland, daglig leder i Norsk Havvind. Skjoldblad vil benytte seg av teknisk, kommersiell og prosjektledelseserfaring fra eiernes betydelige portefølje av havvindprosjekter, deres finansielle styrke samt norske og internasjonale talenter.

Selskapsnavnet er inspirert av planten skjoldblad, som vokser i værhardt vestnorsk kystmiljø. Planten vurderes som nær truet. Dette er en plante som tåler sjøsprøyt og på en stengel vokser bladene i et fellesskap. Planten representerer hva vi i Skjoldblad står for: styrke, vekst og samhandling, som er sentrale faktorer i arbeidet med å bygge en sterk havvind-industri i Norge. Logoen er inspirert av formen til historiske/tradisjonelle vindmøller og planten skjoldblad. Ordet skjoldblad består av «skjold» og «blad». Sammen med logoen er dette et uttrykk for at selskapets satsing skal gjøres ved utnyttelse av vindenergi gjennom banebrytende industriell teknologi.