• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: sin kampanje er finalist i Årets Bidrag 2021

  • Sektor: Energi
  • Dato: mars 10, 2021

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Norsk Vind sin kampanje «Vindkraft Nå» er utropt til én av tre finalister i Årets Bidrag 2021. Prisens formål er å fremheve et bemerkelsesverdig initiativ som skaper positiv innvirkning på mennesker, samfunn eller miljø, og som kan sees på som inspirasjon for andre aktører. Det er veldig gøy og ikke minst givende å være finalist til en så gjev pris, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind. 

En gigantisk klimaklokke var hovedelementet i kampanjen som gikk live i januar 2020 og var synlig over hele Norge. Nedtellingsklokken på 15 x 3,5 meter tellet ned til 2030, året hvor klimagassutslippene må være så godt som halverte, og skulle symbolisere hvor mye det haster å stoppe klimaødeleggelsene.

Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie med fokus på bærekraft. Sustainable Brand Index måler og analyserer hvordan bærekraft påvirker merkevarebygging, kommunikasjon og forretningsutvikling. Ved hjelp av mer enn 60 000 forbrukere og 1 000 beslutningstakere i 8 land, måler og analyserer studien over 1 400 merkevarer i34 næringer om bærekraft. For mer informasjon om Sustainable Brand Index klikk her.