Valinor ble etablert som et holding-selskap for Norsk Vind Energi

TRE GENERASJONER BIDRO TIL BYGGINGEN AV FUNDAMENTET TIL NORSK VIND ENERGI.