Valinor ble etablert som et holding-selskap for Norsk Vind AS

TRE GENERASJONER BIDRO TIL BYGGINGEN AV FUNDAMENTET TIL NORSK VIND.