• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: bygger sitt andre flytende og lukkede oppdrettsanlegg

  • Sektor: Hav
  • Dato: mai 11, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE er nå i gang med bygging av sitt andre lukkede oppdrettsanlegg i sjø og er basert på det første oppdrettsanlegget som ble levert i 2019 med noen forbedringer. FishGLOBE er en norsk og unik patentert teknologi som gjør oppdrettsnæringen mer bærekraftig med å bidra til bedre fiskehelse, samt eliminere utfordringer knyttet til utslipp i lokalmiljøet, rømming og lakselus.

Fishglobe har samme hovedkontraktører som på første globe; Uponor Infra har hovedansvar for design, fabrikasjon og bygging av det strukturelle og alt av PE. Icon Systems har ansvar for alt av teknisk utrustning og integrasjonen på globen, slik at alle systemer samhandler og knyttes opp mot Icons egenutviklede toppsystem for oppdrettsbransjen som heter Salmatic. FishGLOBE er en organisasjon som er helt avhengig av sine tette partnere i slike prosjekter, sier Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE. Alle som deltar er for oss unike bidragsytere, fra de som jobber med design, fabrikasjon til logistikk eller montasje, setter vi umåtelig pris på bidraget, avslutter Hellestøl.

Uponor har denne gang valgt Bluegreen Fusion i Bamble som byggested. Bluegreen Fusion er et nytt selskap som består av tidligere ØPD ansatte og management, dermed er det samme kjerneteam og nøkkelpersoner som tar med seg erfaringen fra den første globen. Prefabrikasjonen startet tidlig februar i Vasa i Finland og hovedperioden på byggesite vil bli Mai til overlevering september. Vi prøver nå ut en enkel flyttbar site som kan relokaliseres slik at fremtidige glober kan bygges globalt nært kundene, forteller Tor Magne Madsen, salgsdirektør i FishGLOBE.