• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: har sjøsatt sitt andre oppdrettsanlegg

  • Sektor: Hav
  • Dato: oktober 8, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE sitt andre oppdrettsanlegg for postmolt ble i dag heist på sjø og skal etter planen fraktes til Erfjord. Den andre globen ble bygget på en enkel og flyttbar site som kan relokaliseres slik at fremtidige glober kan bygges globalt nær kundene.

Gjennom bygging av de første to globene har vi nå en leverandørkjede som kan forflyttes til en arbeidsplass hvor oppdrettsselskaper globalt måtte ønske glober, forteller Tor Magne Madsen, prosjekt og salgsdirektør i FishGLOBE. Vi er nå over i en kommersiell fase og med de gode resultatene vi har fra to år i drift så holder vi det vi lover: Ingen rømming, ingen lusebehandling, oppsamling av slam, god fiskevelferd og ikke minst fremragende vekstresultater, forklarer Madsen.

Uponor har produsert paneler fra sin fabrikk i Vasa og sendt disse til arbeidsplassen i Bamle for sammenstilling. ICON Systems er kontraktør på alt teknisk utstyr og integrasjon av det unike autonome systemet på globen. FishGLOBE har inntak av vann under lusebeltet for å eliminere luseproblematikk. Globen skaper et stabilt miljø som beskytter fisken og har en optimal strømhastighet slik at fisken får trimmet seg ekstra robust for tilværelsen i åpne merder etter å ha nådd frem til ca. ett kilo, avslutter Madsen.