• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto Group: mottar ordre på 75MNOK for Heatcube som skal levere industriell prosessvarme og bidra til balanse i strømnettet

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: november 24, 2023

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Kyoto Group, sammen med sin finansielle partner Kyotherm og sin energihandelspartner i Ungarn, Energiabörze, har inngått en rekke avtaler for å levere varme (HaaS) til den ungarske matvareprodusenten KALL Ingredients Kft. Varmebatteriet Heatcube vil samtidig drive med kommersiell justering av sitt strømforbruk som gir økonomisk fortjeneste og bidrar til balansering av strømnettet

Partnerne har etablert et ungarsk selskap (SPV) som har kjøpt varmebatteriet Heatcube fra Kyoto Group og inngått en 15 år lang HaaS-avtale med KALL Ingredients Kft. Heatcube skal levere varme i form av høykvalitets damp til en av deres nyeste og mest bærekraftige maisforedlingsanleggene i Europa. Anlegget kan behandle opptil 530 000 tonn ikke-GMO-mais per år for å produsere alkohol for farmasi- og matindustrien, siruper (søtningsmidler) for matindustrien og ingredienser til dyrefôr.

Varmebatteriet Heatcube vil redusere den nåværende naturgassforsyningen og er designet med en lagringskapasitet på 56 MWh, med et årlig kapasitet på mer enn 30 GWh. Dette vil resultere i en CO2-reduksjon på opptil 8 000 tonn årlig. «Vi har som fremtidig mål å basere våre driftsprosesser på bærekraftig energi, samtidig som vi sikter mot reduserte energikostnader,» sier Ádám Sass, strategisk direktør i KALL Ingredients Kft. «Kyoto’s Heatcube vil gi oss en stabil, høykvalitets og kostnadseffektiv tilførsel av grønn damp, og vi gleder oss til å komme i gang med dette prosjektet,» avslutter Sass.