• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: har ferdigstilt Måkaknuten vindpark

  • Sektor: Energi
  • Dato: november 28, 2020

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Måkaknuten vindpark er lokalisert nær Stavanger (i Bjerkreim og Gjesdal kommuner) og består av 22 Siemens Gamesa 4,3MW vindturbiner. Dette gir en årlig produksjon på om lag 350GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 17.000 norske husholdninger. For å sette dette i perspektiv så vil vindkraftverket kunne forsyne samtlige av sine 15.000+ innbyggere i Bjerkreim og Gjesdal kommuner med ren fornybar strøm.

For å vedlikeholde Måkaknuten, samt Bjerkreim Søndre Klynge vindparker, er det inngått langsiktige serviceavtaler på 25 år med turbinleverandøren Siemens Gamesa Renewable Energy. Selskapet har opprettet en serviceorganisasjon med kontor- og lager fasiliteter i Vikeså, som er administrasjonssenteret i Bjerkreim kommune. Dette viser på en god måte hvordan vindkraft kan bidra positivt lokalt med sikker tilgang på strøm, økte skatteinntekter for vertskommunene og flere arbeidsplasser, forteller Jan Volmut, prosjektleder for Måkaknuten vindkraftverk i Norsk Vind.

Det er estimert en årlig eiendomsskatt fra Måkaknuten vindpark på om lag 6 millioner kroner til Bjerkreim og Gjesdal kommuner. I tillegg har vi som en del av prosjektet installert fibertilgang for alle husstandene, bygget avkjøringer for grunneierne og oppgradert flere veier i området, avslutter Volmut.

 

Ewz har tidligere kjøpt vindkraftverket for å nå sitt mål om 100% fornybar energiproduksjon i sin portefølje.