• Fremhevet
  • Nyheter

Valinor: deltar på Aquanor med våre havbruksaktører

  • Sektor: Hav
  • Dato: august 23, 2021

  • Selskap: Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger.

Valinor står samlet på havbruksmessen med flere av bedriftene vi er involvert i under felles-stand: D352, forteller Petter Aanonsen, investeringsdirektør i Valinor.

For å sikre forutsigbar matproduksjon i fremtiden må havets potensial utnyttes på en mer bærekraftig måte. Selskaper i grupperingen Valinor Sea går i bresjen for innovative løsninger innen norsk havbruk. Målet er å gjøre næringen mer fremtidsrettet, bærekraftig og konkurransedyktig, forteller Aanonsen.

Valinor løfter frem nye metoder som forbedrer tradisjonell oppdrettsteknologi, flytende lukkede oppdrettsanlegg nær land og offshore, for å åpne opp nye havområder for en mer bærekraftig matproduksjon.

 

Forbedring av tradisjonell oppdrettsteknologi

Aquabio har på rekordtid tatt markedsandeler for SeapiX-sonaren i Norge. Vi videreutvikler sonaren til et banebrytende og helhetlig sanntids produksjons- og planleggingsverktøy som er skreddersydd for oppdrettsnæringen.

Watbots utvikler autonome roboter for daglig vask, inspeksjon og analyse av oppdrettsnøter. Skånsom behandling gir mindre slitasje og forlenger notas levetid.

 

Lukket oppdrett nær land

FishGLOBE utvikler og leverer patenterte løsninger for lukket oppdrett i sjø. Våre glober hindrer rømming, hindrer lus og samler sedimenterbart avfall. Globene bygges i det resirkulerbare materialet polyetylen og kan leveres CO2 nøytral.

ICON Systems er en komplett leverandør av avanserte industrielle kontrollsystemer for marinbasert industri. Systemet Salmatic™ realiserer potensialet innen digitalisering og automatisering av fiskeoppdrett og sikrer en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

 

Offshore oppdrettsteknologi

ViewPoint Spidercage utvikler offshore anlegg for fiskeoppdrett basert på eksisterende bølgekompenseringsteknologi fra olje- og gassindustrien i den krevende Nordsjøen.

SubC3D er en pioner innen utvikling av innovative system for nøyaktig oppmåling under vann. Systemet SubC Eyes gir oppdretter full oversikt over biomasse, lus, skade på fisk, fôrspill og mulighet for å dektere skade på notvegg og anlegg.

ViewPoint Seafarm: utvikler unike offshoreanlegg for fiskeoppdrett basert på gjenbruk av eksisterende boreplattformer fra olje- og gassindustrien i Nordsjøen.